Repatha (evolokumab)

Repatha® virkningsmekanisme

Repatha® senker LDL ved å hindre PCSK-9, noe som øker antallet LDL-reseptorer i den hepatocyte overflaten. Resultatet er lavere LDL-plasmakonsentrasjon.1


PCSK-9 er et protein som produseres i leveren og binder seg til LDL-reseptorer og merker dem for nedbryting av lysosomene.2


Repatha® er et fullt humanT monoklonalt antistoff som selektivt Binder seg til fritt PCSK-9 og dermed hindrer PCSK-9-mediert LDLR-nedbryting.1


 

LDL-C = Low-density lipoprotein cholesterol; PCSK-9 = Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9.

  1. Repatha SPC (26.11.2021​), avsnitt 5.1.
  2. Lambert G, Sjouke B, Choque B et al. The PCSK-9 decade. J Lipid Res. 2012;53:2515-24.