Repatha (evolokumab)

Mange pasienter med hyperkolesterolemi oppnår ikke optimal LDL-C med nåværende behandling, noe som øker risikoen for hjerte- og karsykdommer1

Senking av LDL er det primære målet for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer hos pasienter med dyslipidemi2,3

Europeiske retningslinjer anbefaler følgende LDL-nivåer:2,3

  • <2.5 mmol/L for pasienter med høy risiko for hjerte- og karsykdommer
  • <1.8 mmol/L og/eller ≥50 % reduksjon av LDL fra baseline for pasienter med svært høy risiko for hjerte- og karsykdommer

På tross av gjeldende retningslinjer og pågående behandling oppnår ikke alle pasienter anbefalte LDL-nivåer2,3

  • Ca. 45 % av pasientene med høy risiko for hjerte- og karsykdommer oppnår ikke optimal senking av LDL med statiner og/eller annen lipidsenkende behandling1

Pasienter som kan ha nytte av ytterligere lipdsenking inkluderer:

  • Pasienter med primær hyperkolesterolemi eller blandet dyslipidemi i tillegg til statinbehandling 
  • Pasienter med familiær hyperkolesterolemi
  • Pasienter som er intolerante til en effektiv dose statin


 

CV = Cardiovascular; LDL = Low-density lipoprotein cholesterol; PCSK9 = Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9.

  1. Waters DD, Brotons C, Chiang CW et al. Lipid treatment assessment project 2. A multinational survey to evaluate the proportion of patients achieving low-density lipoprotein cholesterol goals. Circulation. 2009;120:28-34.
  2. Reiner Z, Catapano, AL, Backer GD et al. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J. 2011;32:1769-818.
  3. Perk J, Backer GD, Gohlke H et al. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. Eur Heart J. 2012;33:1635-701.