Repatha (evolokumab)

Repatha® sikkerhetsprofil1

Repatha® ble studert i en stor og mangfoldsrik gruppe på >6000 pasienter med høy LDL1

I kliniske studier testet 0,1 % av pasientene behandlet med minst en dose Repatha® positivt på bindende antistoffer. Av disse pasientene testet ingen positivt på nøytraliserende antistoffer.1

Reaksjoner på injeksjonsstedet ble rapportert hos 1,3 % av Rapatha-pasientene2

  • Den vanligste reaksjonen på injeksjonsstedet var erytem, smerte og blåmerker

Tilgjengelig data viser at det ikke er klinisk relevante forskjeller mellom sikkerhetsprofilen til pasienter med LDL <0,65 mmol/L og pasienter med høyere LDL1

  • Den kliniske relevansen, inkludert langtidssikkerhet, av vedvarende svært lave LDL-nivåer (f.eks. <0,65 mmol/L) har ennå ikke blitt etablert1

Sammendrag av Repatha® sikkerhetsprofil:

De vanligste rapporterte bivirkningene i primær hyperkolesterolemi og blandet dyslipidemi pivotale studier ved anbefalte doser, var nasofaryngitt (4,8 %), øvre luftveisinfeksjoner (3,2 %), ryggsmerter (3,1 %), artralgi (2,2 %), influensa (2,3 %) og kvalme (2,1 %)3 

Sikkerhetsprofilen i homozygot familiær hyperkolesterolemi-populasjonen samsvarte med primær hyperkolesterolemi og blandet dyslipidemi-populasjonen3 


DE VANLIGSTE RAPPORTERTE BIVIRKNINGENE I PRIMÆR HYPERKOLESTEROLEMI OG BLANDET DYSLIPIDEMI PIVOTALE STUDIER MED REPATHA®3


For fullstendig sikkerhetsinformasjon, vennligst se Repatha® SPC

LDL = Low-density lipoprotein cholesterol; URTI = Øvre luftveisinfeksjon.

  1. Repatha SPC (26.11.2021), avsnitt 5.1.
  2. Robinson JG, Nedergaard BS, Roger WJ et al. Effect of Evolocumab or Ezetimibe Added to Moderate- or High-Intensity Statin Therapy on LDL Lowering in Patients With Hypercholesterolemia. JAMA. 2014;311:1870-82.
  3. Repatha SPC (26.11.2021​), avsnitt 4.8.