Repatha (evolokumab)

Refusjon

 

Se også Helfo sine retningslinjer for stønad til kolesterolsenkende legemidler (PCSK-9 hemmere)