Repatha (evolokumab)

Bringer mer enn 35 års efaring med biologiske legemidler til kampen mot hyperkolesterolemi

Amgen er en pionér innen utvikling og produksjon av monoklonale antistoffer

Biologiske legemidler er medisiner produsert ved hjelp av bioteknologi – dvs. terapeutiske produkter fremstilt ved genetisk modifisering av levende celler eller organismer1


ANTISTOFF (IMMUNOGLOBULIN UTSKILT FRA B-CELLER)2


Amgen er en ekspert innen utvikling av humane monoklonale antistoffer fra XenoMouse®-teknologi

Amgens XenoMouse®-teknologi gir et effektivt system hvor fullhumane monoklonale antistoffer enkelt kan produseres3,4

XenoMouse®-stammer blir generert ved å introdusere humane immunoglobulingener i mus, som er genetisk endret til å mangle funksjonelle immunoglobulingener3,4

Resultatet er produksjon av antistoffer som ikke inneholder proteinsekvenser fra mus og er fullt humane3,4Moderne produksjonsfasiliteter

Behandling av millioner av alvorlig syke pasienter på verdensbasis avhenger av trygg og pålitelig (konsistent) produksjon av biologiske legemidler

Amgen har som global pionér innenfor produksjon av biologiske legemidler en historikk med pålitelig levering av legemidler av høy kvalitet, til pasienter som er avhengig av dem5


PRODUKSJON AV MONOKLONALE ANTISTOFFER ER EN LANG OG KOMPLISERT PROSESS6


 

C1,2,3 = Konstante regioner av tunge kjeder; Fab = Antigen-bindene fragment; Fc = Fragment Crystallizable; mAb = Monoklonalt antistoff. XenoMouse® is a registered trademark of Amgen.

  1. Revers L, Furczon E. An introduction to biologics and biosimilars. Part I: Biologics: What are they and where do they come from? Can Pharmacists J (Ottawa). 2010;143(3):134-9.
  2. Brekke OH, Sandlie I. Therapeutic antibodies for human diseases at the dawn of the twenty-first century. Nat Rev Drug Discov. 2003;2:52-62.
  3. Yang XD, Jia XC, Corvalan JRF et al. Development of ABX-EGF, a fully human anti-EGF receptor monoclonal antibody, for cancer therapy. Crit Rev Oncol Hematol. 2001;38:17-23.
  4. Jakobovits A, Amado RG, Yang X et al. From XenoMouse technology to panitumumab, the first fully human antibody product from transgenic mice. Nat Biotechnol. 2007;25:1134-43.
  5. www.amgen.no (22.08.2018)
  6. Kleinberg M, Mosdell KW. Current and future considerations for the new classes of biologicals. Am J Health Syst Pharm. 2004;61:695-708.