Repatha (evolokumab)

Repatha® er studert hos over 6000 pasienter i kliniske studier

De pivotale studiene av Repatha® fokuserte på tre pasienthovedgrupper med hyperkolesterolemi* – klikk på en gruppe for å lese mer


*I studiene LAPLACE-2, GAUSS-2, og RUTHERFORD-2 ble totalt 2532 pasienter studert. I pivotale studier med Repatha® inkluderes også en samlet sikkerhetsanalyse av over 6000 pasienter fra fase 2 og 3, kort- og langtids kliniske studier.4
Inkludert statinbehandling med eller uten ezetimib.
Lipidsenkende behandling ble brukt av 33%; 18% mottok et lavedose statin. Pasienter inkludert i denne studie tolererte ikke en effektiv dose av minst to forskjellige statiner grunnet muskelrelaterte bivirkninger.

LDL = Low-density lipoprotein cholesterol.

  1. Robinson JG, Nedergaard BS, Rogers WJ et al. Effect of Evolocumab or Ezetimibe Added to Moderate- or High-Intensity Statin Therapy on LDL Lowering in Patients With Hypercholesterolemia. JAMA. 2014;311:1870-82.
  2. Raal FJ, Stein EA, Dufour R et al. PCSK9 inhibition with evolocumab (AMG 145) in heterozygous familial hypercholesterolemia (RUTHERFORD-2): a randomised, double-blinde, placebo-controlled trial. Lancet. 2015;385:331-40.
  3. Stroes E, Colquhoun D, Sullivan D et al. Anti-PCSK9 Antibody Effectively Lower Cholesterol in Patients With Statin Intolerance. J Am Coll Cardiol. 2014;63:2541-8.
  4. Repatha SPC (26.11.2021​), avsnitt 5.1.